Náhradní plnění

AC Interiér nabízí firmám s více než 25 zaměstnanci, kterým se nedaří přímo získat spolupracovníky z řad zdravotně postižených osob, možnost nákupu zboží formou tzv. "náhradního plnění".

viz Zákon č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, §81